Slide toggle

Have a Question?

Monday - Friday: 09:00 - 17:30 Aušros Vartų g. 15 – 5 Vilnius, Lithuania LT – 01304 +37068856063 Mobile / Viber / Whatsapp / WeChat cluster@ambertrip.com

Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka

Sveiki atvykę į AmberTripCluster.com
Šiose sąlygose aprašomos AmberTripCluster.com svetainės naudojimo taisyklės.
AmberTripCluster.com įsikūręs:
Aušros vartų g. 15-5, Vilnius – LT-01304, Lietuva
Jums lankantis šioje svetainėje, mes manome, kad visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Nesinaudokite AmberTripCluster.com svetaine, jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis sąlygomis.
Ši terminai taikomi šioms sąlygoms, Privatumo pareiškimui ir Atsakomybės atsisakymo pranešimui bei bet kokioms ar visoms Sutartims: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, kuris naudojasi šia svetaine ir priima bendrovės sąlygas. „Bendrovė“, „save“, „mes“, „mūsų“ ir „mus“ reiškia mūsų įmonę. „Šalis“, „šalys“ arba „mus“ reiškia tiek Klientą, tiek mus, arba Klientą arba mus.
Visi terminai yra susiję su pasiūlymu, priėmimu ir svarstymu apmokėti, būtinu norint padėti mūsų Klientui tinkamiausiu būdu, nesvarbu, ar tai yra oficialus fiksuotos trukmės susitikimas, ar kitomis priemonėmis, siekiant aiškiai patenkinti Kliento poreikius dėl Bendrovės nurodytų paslaugų / produktų teikimo pagal galiojančius Lietuvos įstatymus.
Bet koks minėtų terminų ar kitų žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, didžiosiomis raidėmis ir (arba) jis / ji ar jie yra laikomi tarpusavyje pasikeičiančiais ir todėl reiškiantys tą patį.
Slapukai
Naudojame slapukus. Naudodamiesi AmberTripCluster.com svetaine, sutinkate naudoti slapukus pagal AmberTripCluster.com privatumo politiką. Dauguma šiuolaikinių interaktyvių svetainių naudoja slapukus, kad galėtų gauti vartotojo kiekvieno apsilankymo informaciją. Slapukai naudojami kai kuriose mūsų svetainės vietose, kad būtų galima naudotis tos vietos funkcijomis ir palengvinti naudojimąsi tiems, kurie lankosi svetainėje.
Kai kurios mūsų dukterinės bendrovės / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.
Licencija
Jei nenurodyta kitaip, AmberTripCluster.com ir (arba) jos licencijos išdavėjai turi visas AmberTripCluster.com medžiagos intelektinės nuosavybės teises. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite peržiūrėti ir (arba) atsispausdinti puslapius iš http://www.AmberTripCluster.com savo asmeniniam naudojimui, laikantis šių sąlygų.
Negalite:
Skelbti medžiagos iš http://www.AmberTripCluster.com
Parduoti, išnuomoti ar sublicencijuoti medžiagą iš http://www.AmberTripCluster.com
Atkurti, kopijuoti ar kopijuoti medžiagą iš http://www.AmberTripCluster.com
Perskirstyti turinį iš AmberTripCluster.com (nebent turinys yra specialiai sukurtas perskirstymui).
Vartotojo komentarai
Ši Sutartis prasideda nuo šios datos. Tam tikros šios svetainės dalys suteikia galimybę vartotojams skelbti ir keistis nuomonėmis, informacija, medžiaga ir duomenimis („Komentarai“) svetainių srityse. AmberTripCluster.com netikrina, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų prieš jiems atsirandant svetainėje ir Komentarai neatspindi AmberTripCluster.com, jos agentų ar dukterinių bendrovių požiūrio ar nuomonės. Komentarai atspindi tokį požiūrį ar nuomonę skelbiančio asmens požiūrį ar nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, AmberTripCluster.com neatsako už Komentarus ar sąnaudas, atsakomybę, nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl bet kokio šioje svetainėje atsiradusių, naudojamų ir (arba) skelbiamų Komentarų.
AmberTripCluster.com pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie, jo nuomone, yra visiškai netinkami, įžeidžiantys ar kitaip pažeidžiantys šias Sąlygas.
Garantuojate ir nurodote, kad:
Turite teisę skelbti Komentarus mūsų svetainėje ir turėti visas būtinas licencijas ir sutikimą tai daryti; Komentarais nepažeidžiamos jokios intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, be apribojimų, autorių teises, patentus ar prekių ženklus ar kitas bet kurios trečiosios šalies nuosavybės teises; Komentaruose nėra šmeižikiškos, įžeidžiančios, nederamos ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuria kėsinamasi į privatumą. Komentarai nebus naudojami stengtis gauti ar reklamuoti verslą ar klientūrą ar dabartinę komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.
Suteikiate AmberTripCluster.com neišimtinę ir nemokamą licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kurį komentarą bet kuria forma, formatu ar laikmenoje.
Siejimas su mūsų Turiniu
Toliau nurodytos organizacijos gali prisijungti prie mūsų svetainės be išankstinio raštiško sutikimo:
Vyriausybės agentūros; Paieškos sistemos; Naujienų organizacijos; Internetinių katalogų platintojai, kai jie mus įtraukia į katalogą, gali susisieti su mūsų svetaine taip pat, kaip jie susiejami su kitų įtrauktų į sąrašą įmonių interneto svetainėmis; ir visuotinės akredituotos įmonės, išskyrus pelno nesiekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali sietis su mūsų svetaine. Šios organizacijos gali susisieti su mūsų pagrindiniu puslapiu, publikacijomis ar kita žiniatinklio svetainės informacija tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra klaidinanti; (b) neteisingai nereikalauja susietos šalies ir jos produktų ar paslaugų rėmimo, patvirtinimo; ir (c) dera su susietos šalies svetainės kontekstu.
Galime savo nuožiūra apsvarstyti ir patvirtinti kitus siejimo prašymus iš šios rūšies organizacijų:
plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai, pvz., Prekybos rūmai, Amerikos automobilių asociacija, AARP ir Vartotojų sąjunga; dot.com bendruomenės svetainės; asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms, įskaitant labdaros paslaugas teikiančias svetaines, interneto katalogų platintojus; interneto portalai; apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės, kurių pagrindiniai klientai yra įmonės; švietimo ir profesinės asociacijos.
Patvirtinsime šių organizacijų nuorodų užklausas, jei nustatysime, kad: (a) nuoroda nepalankiai neatvaizduos mūsų ar akredituotų įmonių (pavyzdžiui tai nebus leidžiama Prekybos asociacijoms ar kitoms organizacijoms, atstovaujančioms iš esmės įtariamus verslus, pvz. galimybes dirbti namuose); (b) organizacija neturi mums netinkamų įrašų; (c) nauda, kurią mums suteikia su saitu susijęs matomumas, yra didesnė už jo nebuvimą; ir (d) kai nuoroda yra bendrosios informacijos kontekste arba kitaip atitinka redakcinį turinį naujienlaiškyje ar panašiame produkte, skatinančiame organizacijos misiją.
Šios organizacijos gali susisieti su mūsų pagrindiniu puslapiu, publikacijomis ar kita žiniatinklio svetainės informacija tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra klaidinanti; (b) neteisingai nereikalauja susietos šalies ir jos produktų ar paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir (c) dera su susietos šalies svetainės kontekstu.
Jei esate tarp aukščiau 2 punkte išvardytų organizacijų ir esate suinteresuoti susisieti su mūsų svetaine, turite mums apie tai pranešti el. laišku adresu cluster@ambertrip.com.
Įrašykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją (pvz., telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą), taip pat savo svetainės URL, bet kurių URL, iš kurių ketinate susisieti su mūsų svetaine, sąrašą. Palaukite atsakymo 2-3 savaites.
Patvirtintos organizacijos gali susisieti su mūsų svetaine:
Naudodami mūsų įmonės pavadinimą; arba Naudodami vienodą išteklių lokatorių (žiniatinklio adresą), su kuriuo yra susisieta; arba Naudodami bet kurį kitą mūsų svetainės ar medžiagos aprašymą, su kuriuo yra susisieta ir yra logiška susietos šalies svetainės turinio kontekstu ir formatu.
AmberTripCluster.com logotipo ar kito meno kūrinio naudojimas nebus leidžiamas susieti prekių ženklo licencijos sutarties nebuvimą.
Vidiniai langai (rėmai)
Be išankstinio patvirtinimo ir aiškaus raštiško sutikimo, negalite kurti vidinių langų (rėmų) aplink mūsų tinklalapius ar naudoti kitus būdus, kurie kažkaip keičia mūsų svetainės išvaizdą.
Teisių pasilikimas
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir savo nuožiūra paprašyti pašalinti visas nuorodas ar bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir su tuo susijusią politiką. Toliau siedamiesi su mūsų svetaine, sutinkate laikytis šių siejimo sąlygų.
Nuorodų šalinimas iš mūsų svetainės
Jei dėl kokių nors priežasčių rasite kokią nors netinkamą nuorodą į mūsų svetainę ar bet kokią susijusią svetainę, galite susisiekti su mumis. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet neprivalėsime to padaryti ar tiesiogiai jums atsakyti. Nors stengiamės užtikrinti, kad šioje svetainėje pateikta informacija būtų teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat įsipareigojame užtikrinti, kad svetainė liktų prieinama arba kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.
Turinio atsakomybė
Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį jūsų svetainėje pateiktą turinį. Sutinkate atlyginti ir apginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių dėl jūsų svetainės. Jokia nuoroda (-os) negali būti rodoma (-os) bet kuriame jūsų svetainės puslapyje ar tokiu kontekstu, kuriame yra turinio ar medžiagos, kurie gali būti interpretuojami kaip nepagrįsti, nepadorūs ar nusikalstami, arba kurie pažeidžia arba skatina bet kokį trečiųjų šalių teisių pažeidimą.
Atsakomybės apribojimas
Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, neįtraukiame visų su mūsų svetaine susijusių tinklalapio vaizdų ir garantijų bei sąlygų (įskaitant, be apribojimų, bet kokias įstatymuose numatytas garantijas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo naudoti ir (arba) pagrįsto priežiūros ir įgūdžių naudojimo).
Jokia šios atsakomybės apribojimo nuostata:
neapribos ar neįtrauks mūsų ar jūsų atsakomybės dėl mirties ar sužalojimo dėl aplaidumo; neapribos ar neįtrauks mūsų ar jūsų atsakomybės už sukčiavimą ar apgaulingą pateikimą; neapribos bet kokios mūsų ar jūsų atsakoižmybės bet kokiu būdu, kuris draudžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba neįtrauks bet kurią iš mūsų ar jūsų atsakomybę, kuri negali būti neįtraukta pagal galiojančius įstatymus.
Šiame Skyriuje ir kitur šiame atsakomybės apribojime nustatyti atsakomybės apribojimai ir išimtys: (a) taikomi ankstesniam punktui; ir( b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl atsakomybės atsisakymo arba dėl šios atsakomybės apribojimo dalyko, įskaitant atsakomybes, atsiradusius dėl sutarties, deliktinės atsakomybės (įskaitant aplaidumą) ir įstatymų nustatytų pareigų pažeidimą. Tiek, kiek svetainė ir informacija bei paslaugos svetainėje yra teikiamos nemokamai, neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.


Notice: Undefined variable: genCode in /var/www/html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 39